Γνώση προϊόντος

  • Εξέταση εξισορρόπησης τάσης σε εξαρτήματα σειράς

    Εξέταση εξισορρόπησης τάσης σε εξαρτήματα σειράς

    Όταν τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται σε σειρά, συνήθως απαιτείται εξισορρόπηση τάσης.Η μορφή του κυκλώματος της εξισορρόπησης τάσης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 1. Για να διασφαλιστεί ότι η τάση στο εξάρτημα είναι ισορροπημένη, το ρεύμα που ρέει μέσω του βρόχου εξισορρόπησης τάσης συνήθως απαιτείται να είναι μεγαλύτερο από...
    Διαβάστε περισσότερα